Nekad mrtvi birači, danas “mrtve” stranke i ostali izborni “frankensteini”

Zagreb, 30.04.2014 - Tematska sjednica saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politièki sustav o pravilima postupanja elektronièkih medija s nacionalnom koncesijom u Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe. Na slici (L-D) Goran Rotim, Renato Kuniæ, Mislav Bago i Ivan Lovreèek. foto FaH/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ ik

Sadašnja pravila izborne promidžbe ne koriste nikome, a najmanje građanima koji se gube u moru kandidata naposljetku ostajući bez ključnih informacija potrebnih da bi mogli donijeti kvalitetnu odluku i stoga ih treba mijenjati, poručeno je na tematskoj sjednici saborskog Odbora za Ustav u sklopu javne rasprave o promjeni medijskih pravila praćenja izbora koja traje do… Continue reading Nekad mrtvi birači, danas “mrtve” stranke i ostali izborni “frankensteini”

Citizens of Dubrovnik showed clear message of how to be a good citizen

Dubrovnik, 16.04.2013 - Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture proslijedilo je putnièkim dubrovaèkim agencijama dopis kojim se oèituje o njihovom upitu o zakonitosti odluke o plaæanju naknade za prekomjernu upotrebu gradskih prometnica koju je uveo grad Dubrovnik 1. sijeènja ove godine, u kojem stoji da grad nije nadležan za odreðivanje te naplate. Arhivska fotografija od 07.05.2006 prikazuje panoramu Dubrovnika. foto FaH/ Damir SENÈAR/ ik

In a democratic society, it is legitimate to fail with an initiative, but it is much more dangerous for a democracy to lack initiatives and people who fight for the common good and public interest. The Dubrovnik referendum has brought up hundreds of people who are willing to dedicate their time, knowledge and experience fighting… Continue reading Citizens of Dubrovnik showed clear message of how to be a good citizen

Dubrovčani pokazali kako biti dobar građanin

Dubrovnik, 16.04.2013 - Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture proslijedilo je putnièkim dubrovaèkim agencijama dopis kojim se oèituje o njihovom upitu o zakonitosti odluke o plaæanju naknade za prekomjernu upotrebu gradskih prometnica koju je uveo grad Dubrovnik 1. sijeènja ove godine, u kojem stoji da grad nije nadležan za odreðivanje te naplate. Arhivska fotografija od 07.05.2006 prikazuje panoramu Dubrovnika. foto FaH/ Damir SENÈAR/ ik

U demokratskom društvu legitimno je ne uspjeti sa svakom inicijativom, ali je za demokraciju puno opasniji nedostatak takvih inicijativa i ljudi koji se bore za zajednička dobra i javni interes, a dubrovački referendum iznjedrio je upravo na stotine ljudi koji su voljni posvetiti svoje vrijeme, znanje i iskustvo borbi za opće dobro – istaknuto je… Continue reading Dubrovčani pokazali kako biti dobar građanin

Sramoćenje i progon novinara – istina i batina, Hrvatska i Švicarska

Zagreb, 29.4.2014. - Okrugli stol Hrvatskog novinarskog društva (HND) o temi "Izmjenom Kaznenog zakona protiv cenzure". foto FaH/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ lsd

Premda mnogi pravni stručnjaci, a ne samo novinari, smatraju da Kazneni zakon treba mijenjati u pogledu odredbe o sramoćenju, resorni ministar sav je u brizi da se ne bi nepotrebno žurilo premda neprestano načelno ponavlja da ne smije biti udara na slobodu govora. Pa ipak, nije baš siguran hoće li to nejasno definirano i zlouporabi… Continue reading Sramoćenje i progon novinara – istina i batina, Hrvatska i Švicarska

Put neovisnosti medija – (ima li) alternative “državnoj sisi”?

Pod krinkom neutralnosti i nepristranosti u Hrvatskoj su uništeni mnogi mediji i novinari, no sad je prava prilika pronaći nove mogućnosti transformacije modela kako bi mediji i novinari uz zadržavanje integriteta i neovisnosti mogli djelovati motivacijski na svoje publike – istaknuto je posljednjega dana trodnevne konferencije «Mediji protiv demokracije? – Komercijalizacija interneta i kriza medija» održanoj potkraj… Continue reading Put neovisnosti medija – (ima li) alternative “državnoj sisi”?

Zašto (i ova) Vlada od građana skriva ugovore s tvrtkom Patton Boggs?

Zagreb, 10.4.2014.- Ministri Vesna Pusiæ i Orsat Miljeniæ i premijer Zoran Milanoviæ tijekom sjednice Vlade Republike Hrvatske. foto FaH/ Denis CERIÆ/ ua

Je li konačno došao kraj Vladinom skrivanju ugovora koji je Ministarstvo pravosuđa sklopilo s američkom odvjetničkom lobističkom tvrtkom Patton Boggs LLP o pružanju usluga zastupanja Hrvatske pred Haaškim sudom u žalbenom postupku generalima Gotovini i Markaču? Jest – ako Vlada posluša Povjerenicu za informiranje kojoj se GONG žalio nakon «košarice» iz Banskih dvora dobivene potkraj… Continue reading Zašto (i ova) Vlada od građana skriva ugovore s tvrtkom Patton Boggs?

Novinarstvo bez novinara, pa čak i roboti umjesto ljudi?

Radna situacija sve većeg broja novinara svakim je danom sve gora, a s obzirom na podatak da je u Hrvatskoj gotovo polovica novinara zaposlenih u medijima izgubljena, sasvim je jasno kakve će to imati posljedice po kvalitetu sadržaja, a mnogi bi slučajevi korupcije, loše politike i nasilja mogli zauvijek ostati skriveni negdje ispod tepiha. Osim… Continue reading Novinarstvo bez novinara, pa čak i roboti umjesto ljudi?

Kako (ni)je internet ubio novinarstvo, a(li) gubi demokratsko tlo pod nogama

Koji su uzroci krize medija, kakva je njihova budućnost i kako oni usprkos krizi mogu ispuniti svoju demokratsku funkciju – pitanja su to kroz koja su, u nadi da će potaknuti daljnju širu raspravu, svoja promišljanja razmijenili domaći i međunarodni medijski teoretičari i praktičari tijekom trodnevne konferencije «Mediji protiv demokracije? – Komercijalizacija interneta i kriza… Continue reading Kako (ni)je internet ubio novinarstvo, a(li) gubi demokratsko tlo pod nogama

“Neka učenici počnu misliti svojom glavom!”

Zagreb, 24.4.2014.- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta održalo je konferenciju za novinare povodom "napisa u medijima u kojima se insinuira protuzakonito pogodovanje Sveuèilištu u Rijeci". foto FaH/ Tomislav PAVLEK/ tp

Ministar obrazovanja Željko Jovanović predstavio je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Nacrt odluke o donošenju nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole i tako označio početak javne rasprave, koja će trajati do 26. svibnja, a svi koji žele mogu svoje argumentirane komentare poslati prema uputama objavljenima na stranici… Continue reading “Neka učenici počnu misliti svojom glavom!”

Uključite se u raspravu o građanskom obrazovanju!

Zagreb, 12.04.2013 - (Arhivska fotografija- Ilustracija) Veæina uèitelja, njih 85 posto, vrlo dobro su ocijenili dosadašnji program struènog usavršavanja, no predlažu veæu zastupljenost rada s darovitim uèenicima i s onima koji imaju teškoæe u razvoju, kao i usavršavanje u aktivnom uèenju i pouèavanju, primjeni novih tehnologija nastavi, ocjenjivanju i mentorstvu te u uèinkovitoj izradi plana osobnog profesionalnog razvoja. foto FaH /Lana SLIVAR DOMINIÆ/ ik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu, koja će trajati do 26. svibnja, objavljeno je na stranicama MZOS-a. Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i… Continue reading Uključite se u raspravu o građanskom obrazovanju!