Ministarstvo pravosuđa objavilo API sudskog registra

Ministarstvo pravosuđa razvilo je i objavilo API Sudskog registra Visokog Trgovačkog suda RH, koji je od sada dostupan svim korisnicima koji u strojno čitljivom formatu žele preuzimati strukturirane podatke. Točno godinu  dana nakon što je Visoki upravni sud potvrdio rješenje Povjerenice za informiranje kojim se Ministarstvu pravosuđa naređuje da sve podatke u sudskom registru dostavi… Continue reading Ministarstvo pravosuđa objavilo API sudskog registra

Preko nastavnika do učenika o Europskoj uniji

Kako bi se proširila znanja o Europskoj uniji te mladima osiguralo što više informacija o tome kakav je društveni, ekonomski i politički kontekst EU-a, GONG će unaprijediti svoje obrazovne materijale na ovu temu te ih ponuditi na korištenje široj javnosti, a posebno nastavnicima. Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji donijelo je promjene uvjeta života i rada… Continue reading Preko nastavnika do učenika o Europskoj uniji

Potrebno je uvesti kazne za prikrivanje lobiranja u EU-u

Registar transparentnosti  lobiranja trebao bi služiti informiranju građanstva o procesima donošenja odluka i poticanju na aktivnije sudjelovanje u demokratskom životu EU-a, ali potrebno je uvesti promjene u način njegova funkcioniranja. U Registar transparentnosti, čiji je cilj lobiranje na EU razini učiniti što otvorenijim, trenutno je upisano oko 11,000 lobista, ali sve je primjetnije da zbog… Continue reading Potrebno je uvesti kazne za prikrivanje lobiranja u EU-u

Tužba protiv GROZD-a zbog diskriminacije trans osoba

GONG podržava antidiskriminacijsku tužbu koju je Trans Aid podnio protiv Udruge GROZD, kao jedne od pokretačica inicijative “Istina o Istanbulskoj” koja je svojim postupanjem širila predrasude i mržnju prema trans osobama. Udruga Trans Aid podnijela je u srijedu, 20. lipnja, antidiskriminacijsku tužbu Županijskom sudu u Zagrebu protiv Udruge GROZD zbog diskriminacije i uznemiravanja trans osoba.… Continue reading Tužba protiv GROZD-a zbog diskriminacije trans osoba

Rijeka: edukacija iz građanske pismenosti

U suradnji s GOOD inicijativom, GONG je u lipnju u Rijeci organizirao stručno usavršavanje učitelja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja GONG redovito provodi Edukaciju za građansku pismenost s učiteljima i mladima, a ove godine sudjelovao je u suradnji s drugim organizacijama iz GOOD inicijative u stručnom usavršavanju učitelja Primorsko-goranske županije za građanski odgoj i… Continue reading Rijeka: edukacija iz građanske pismenosti

Hrvatska jedina u EU bez politike otvorenih podataka

Sjednica Hrvatskog sabora

Povjerenica za pravo na pristup informacijama u svojem je posljednjem izvještaju Hrvatskom saboru među ključnim problemima provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama istaknula zatvorenost sjednica javnih tijela, stagnaciju u otvaranju podataka i nedovoljno uključivanje javnosti u odluke lokalne samouprave. Hrvatski sabor najotvorenije je tijelo javne vlasti, pa ipak, sa sjednica radnih tijela Sabora na… Continue reading Hrvatska jedina u EU bez politike otvorenih podataka

GONG zapošljava – FINANCIJSKI/A MANAGER/ICA

GONG je organizacija civilnog društva utemeljena radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Organizacija promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koje dijele naše vrijednosti. Financijsko administrativni tim GONG-a ispunjavanju misije… Continue reading GONG zapošljava – FINANCIJSKI/A MANAGER/ICA

Otvaranje registra stvarnih vlasnika do kraja 2019.

Registre stvarnih vlasnika tvrtki sve zemlje članice EU trebale bi objaviti do kraja 2019. godine, registar stvarnih vlasnika kartela do veljače 2020, a svi nacionalni registri stvarnih vlasnika članica EU trebali bi biti povezani u zajednički, ‘Europski registar’ do početka 2021. godine. Iako Hrvatska ne predvodi u ovim trendovima, na to će je sada natjerati… Continue reading Otvaranje registra stvarnih vlasnika do kraja 2019.

MEGA Campaign: Make Europe Great for All!

As Europe undergoes many political changes and important decisions are to be made, the European Civic Forum and its member organizations such as GONG want to ensure that the processes are democratic and inclusive of all Europeans. The European Civic Forum – ECF is a transnational network that brings together over 100 associations and NGOs… Continue reading MEGA Campaign: Make Europe Great for All!

MEGA Kamapanja: Stvorimo bolju Europu za sve!

S obzirom na to da Europa prolazi kroz mnoge političke promjene i donosi ključne odluke, Europski građanski forum i njegove organizacijske članice, uključujući GONG, žele osigurati da su procesi demokratski, te da se u njih uključe svi iz Europe.   Europski građanski forum (ECF), kao transnacionalna mreža koja okuplja preko 100 udruga i nevladinih organizacija… Continue reading MEGA Kamapanja: Stvorimo bolju Europu za sve!