Project Reports

Here you can download “I Vote for the First Time” project reports:

a) “I Vote for the First Time”
b) “I Vote for the First Time”
c) “I Vote for the First Time”
d) “I Vote for the First Time”

Zašto je GONG za parlamentarne izbore 2007. uputio više promatrača u susjedne države, prije svega Bosnu i Hercegovinu te Srbiju?

GONG za svake izbore organizira promatranje izbora (sukladno prijavama i interesu volontera-promatrača) te upućuje promatrače na ona mjesta koja su se tijekom prethodnih izbora pokazala kao problematična (primjerice, učestala kršenja izborne procedure, dojave građana o nepravilnostima, bilješke promatrača u službenim zapisnicima o nepravilnostima, počinjena kaznena djela vezano za izbore i slično).

Tako jei za parlamentarne izbore 2007. povećan broj promatrača u BIH i Srbiji, zbog dokazanog kršenja izborne procedure u BIH na prošlim, predsjedničkim izborima 2005. godine. Navedeno je potvrđeno i rješenjem Državnog odvjetništva iz Splita od 2. listopada 2007. godine koje je u svom rješenju donesenom povodom GONG-ove kaznene prijave utvrdilo da postoji osnovana sumnja kako je na biračkim mjestima u BIH počinjena izborna prijevara, no nije moguće utvrditi počinitelje jer svi članovi biračkih odbora negiraju počinjenje kaznenog djela.

Srbiju smo uključili kao dodatnu zemlju za kontrolu u koju je poslan povećan broj promatrača upravo zbog većeg broja birača i biračkih mjesta u toj zemlji, kao i u Bosni i Hercegovini. Izbore u inozemstvu promatrmo i zbog provođenja novog Zakona o popisima birača koji propisuje dodatne nadležnosti diplomatsko-konzularnim predstavništvima, primjerice izdavanje potvrda za glasovanje na izborni dan.

Odgovorila: Vanja Škorić