Izbori za rektora: Plodno tlo za korupciju?

sdr

Važnost transparentnosti rektorskih izbora slabo je prepoznata, a aktualnom je sustavu nužno unaprjeđenje. Netransparentnost je koruptivni rizik kao i mali postotak onih koji sudjeluju u izboru. Jesu li postojeći mehanizmi izbora sveučilišnih rektora najbolji mogući? Postoje li razlike među sveučilištima s obzirom na izbornu proceduru i sastav  izbornog tijela koji bira rektora?  Postoji li potreba… Continue reading Izbori za rektora: Plodno tlo za korupciju?

Pretražite financije stranaka nakon EP izbora

Zahvaljujući suradnji Gonga s haktivistima Code for Croatia objavljujemo pretraživu bazu finalnih financijskih izvješća o donatorima i troškovima kampanje za europske izbore iz koje je vidljivo da je najviše donacija prikupila lista Bandić Milan 365, a najveće popuste dobio vladajući HDZ. Oko 17 milijuna kuna uloženo je ukupno u kampanju za europske izbore, a niti… Continue reading Pretražite financije stranaka nakon EP izbora

Skrivanje informacija o vlasništvu tvrtki – pod svaku cijenu

Pritisnuta politikom Europske unije da objavi sve podatke koji nemaju oznaku tajnosti, hrvatska politika odlučila je podatke, kad ih već ne može sakriti – naplatiti. Cijena – prava sitnica! Gong smatra neprihvatljivim stavljanje cijene na pristup javnim podacima jer to radi razliku među građanima koji mogu platiti informaciju i drugima koji si tu cijenu ne… Continue reading Skrivanje informacija o vlasništvu tvrtki – pod svaku cijenu

Mind to mind, hand in hand, EU citizens can catalyze change

According to a new democratic right, established in 2015, any EU citizen, together with commonly concerned neighbors, can launch an initiative to be brought before the European Commission. Any EU citizen has a mechanism at their disposal, through which EU policy and legislation could be influenced according to their concerns. The European Citizens’ Initiative is… Continue reading Mind to mind, hand in hand, EU citizens can catalyze change

Mehanizam kojim građani_ke mogu katalizirati promjene

Bilo koji građanin ili građanka Europske unije može pokrenuti Europsku građansku inicijativu koja će, ako sakupi milijun potpisa podrške iz najmanje 7 zemalja članica EU-a,  doći pred Europsku komisiju. Europska građanska inicijativa kanal je kroz koji građani mogu Europskoj komisiji predlagati promjenu europskih politika. Vizija koja stoji iza inicijative je omogućiti građankama diljem Europske unije… Continue reading Mehanizam kojim građani_ke mogu katalizirati promjene