Should people convicted for the most severe crimes be forbidden to stand in elections?

Zagreb, 11.04.2013 - Nastavak 8. sjednice Hrvatskog sabora. Na slici sabornica prije poèetka sjednice. foto FaH/ Denis CERIÆ/ ik

It is truly a question of vital legal as well as political importance, ensued by moral dilemmas, whilst being indivisible from the development of democratic political culture and accountability of both the state and society. With Croatia being in need of a meticulous and all-encompassing reform of electoral legislation, bearing recent experiences in mind, it is of highest significance to hold a public discussion regarding the annulment of the rights of the people, who have been prosecuted for the most atrocious crimes, to stand for election.

Ministarstvo uprave povodom Nacrta prijedloga Zakona o udrugama otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga Zakona o udrugama izradila je radna skupina osnovana u Ministarstvu uprave čiji članovi su predstavnici tijela državne uprave, ureda državne uprave koji su nadležni za registraciju udruga i organizacija civilnoga društva.

Pri izradi nacrta prijedloga Zakona otvoreno je niz pitanja za čije rješavanje postoje različite alternative, koje su navedene u dokumentu za savjetovanje, te se očekuje da će upravo javno savjetovanjedati značajan doprinos utvrđivanju najboljih rješenja.

Ministarstvo uprave pozvalo je predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. siječnja 2013. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi nacrt prijedloga zakona, naročito na pitanja istaknuta u dokumentu za savjetovanje, a po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva uprave i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

gong.hr/uprava.hr