GONG observes the election proces for Croatian Parliamentary Elections 2011.

Zagreb, 14.4.2013. - U Hrvatskoj danas biraèi glasuju za izbor 12 èlanova u Europski parlament (EP) koji æe Hrvatsku u tom tijelu predstavljati od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja do redovitih izbora za èlanove EP-a na razini cijele Unije iduæe godine. Na slici biraèko mjesto u mjesnom odboru Središæe. foto FaH/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ lsd

The election of representatives to the Croatian Parliament in the Republic of Croatia took place on December 4, 2011. Croatian citizens were able to vote in country and abroad (elections abroad took place on December 3 and 4). GONG started observing the election process a few months before the Election Day, by monitoring the work… Continue reading GONG observes the election proces for Croatian Parliamentary Elections 2011.

Promatranje parlamentarnih izbora 2011. – sažetak izvještaja GONG-a

Zagreb, 14.4.2013. - U Hrvatskoj danas biraèi glasuju za izbor 12 èlanova u Europski parlament (EP) koji æe Hrvatsku u tom tijelu predstavljati od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja do redovitih izbora za èlanove EP-a na razini cijele Unije iduæe godine. Na slici biraèko mjesto u mjesnom odboru Središæe. foto FaH/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ lsd

GONG ocjenjuje da je cijeli proces izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2011. godine bio transparentniji nego prijašnjih godina, a da su izborni dani (3. i 4. prosinca 2011.) na većini biračkih mjesta prošli u demokratskom i tolerantnom ozračju, s manjim brojem neregularnosti. Međutim, uz probleme uzrokovane nepotpunim popisom birača, ostvarivanje biračkog prava opet je bilo… Continue reading Promatranje parlamentarnih izbora 2011. – sažetak izvještaja GONG-a

Vlada treba predvoditi borbu protiv korupcije objavom svih ugovora o nabavi proizvoda i usluga

U nastavku borbe protiv korupcije, GONG od nove Vlade očekuje poštivanje dosadašnje sudske prakse i podizanje standarda transparentnosti tako da Vlada objavi sve dosadašnje i buduće ugovore i njihove dodatke kad je riječ o nabavi proizvoda i usluga od strane ministarstava i ostalih državnih tijela. Ukoliko nova Vlada ne skine oznaku tajnosti i ne objavi… Continue reading Vlada treba predvoditi borbu protiv korupcije objavom svih ugovora o nabavi proizvoda i usluga

GONG-ova projekcija rezultata referenduma o pristupanju RH EU

Na ovom referendumu, na temelju prikupljenih rezultata na 219 biračka mjesta odabrana na temelju statističkog uzorka, projekcija rezultata pokazuje da je ZA glasalo 65 %, protiv 34%, a da je ostalih 1%. Paralelno prikupljanje i obrada glasova (PVT – parallel vote tabulation) je međunarodno priznata i prakticirana metodologija, te snažan i pouzdan mehanizam za provjeru… Continue reading GONG-ova projekcija rezultata referenduma o pristupanju RH EU

Pogledajte snimku treće debate o Europskoj uniji

Posljednja od tri debate o EU, koje GONG organizira u sklopu projekta „EU IN FORUM – povećanje razumijevanja procesa integracije i članstva u EU“, održana je 20. siječnja, u kazalištu Trešnja, s prijenosom uživo na www.tportal.hr. Debatu je moderirala Mirjana Rakić. Stavove i argumente za ulazak Hrvatske u Europsku uniju iznijeli su sociolog Vedran Horvat… Continue reading Pogledajte snimku treće debate o Europskoj uniji

GONG poziva građane da izađu na referendum o pristupanju Europskoj uniji

Povodom referenduma o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji GONG poziva građane da izađu na referendum u nedjelju, 22.siječnja, i iskažu svoj stav. Također, apeliramo na sve poslodavce čiji će zaposlenici raditi na dan referenduma da osiguraju slobodno vrijeme zaposlenicima radi ostvarivanja svog biračkog prava. Povodom referenduma o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji GONG poziva građane… Continue reading GONG poziva građane da izađu na referendum o pristupanju Europskoj uniji

Aktivnosti GONG-a na dan referenduma o Europskoj uniji

GONG će promatrati proces glasanja na referendumu na uzorku glasačkih mjesta u Hrvatskoj. Radi povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i informiranosti svih sudionika referenduma, GONG prati cijeli proces te izvještava javnost o kvaliteti njegove provedbe. 300-tinjak GONG-ovih promatrača će dojaviti rezultate glasanja na dodijeljenom glasačkom mjestu prema međunarodno priznatoj i prakticiranoj tzv. PVT metodologiji (parallel vote… Continue reading Aktivnosti GONG-a na dan referenduma o Europskoj uniji

GONG, T-PORTAL I FADE IN: pogledajte snimku druge debate o Europskoj uniji!

U sklopu projekta „EU IN FORUM – povećanje razumijevanja procesa integracije i članstva u EU“, GONG je jučer organizirao drugu od tri debate o Europskoj uniji. I ovaj put moderirala ju je novinarka Mirjana Rakić, a sučeljavala su se mišljenja, stavovi i argumenti o učincima (ne)pristupanja Hrvatske Europskoj uniji na pojedinca iz ekonomske perspektive, u… Continue reading GONG, T-PORTAL I FADE IN: pogledajte snimku druge debate o Europskoj uniji!

Apel Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske za uspostavu vjerodostojnosti javne funkcije HRT-a

GONG ovdje u potpunosti prenosi Apel Hrvatskom saboru i Vladi Republike za uspostavu vjerodostojnosti javne funkcije HRT-a, koji je zajedno s još tridesetak drugih potpisnica danas uputio na raspravi u Hrvatskom novinarskom domu.GONG ovdje u potpunosti prenosi Apel Hrvatskom saboru i Vladi Republike za uspostavu vjerodostojnosti javne funkcije HRT-a koji je zajedno s još tridesetak… Continue reading Apel Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske za uspostavu vjerodostojnosti javne funkcije HRT-a

Nevažeći listić na referendumu o EU ima isti učinak kao zaokruživanje odgovora “protiv”

Zagreb, 12.04.2012 - (Ilustracija) Hrvatski graðani u nedjelju æe prvi puta birati svojih 12 zastupnika u Europskom parlamentu, jedinoj europskoj instituciji èiji se èlanovi biraju izravno, a uz Vijeæe ministara èini zakonodavnu vlast Europske unije u koju æe Hrvatska uæi 1. srpnja. Arhivska fotografija od 24.2.2011. godine prikazuje zastave Republike Hrvatske i Europske Unije na zgradi Vlade u Zagrebu. foto FaH/ Damir SENÈAR/ ik

GONG podsjeća birače da obrate pažnju na priopćenje i mišljenje Državnog izbornog povjerenstva u kojem se pojašnjava način donošenja odluke na državnom referendumu o pristupanju Europskoj uniji. Konkretno, za donošenje odluke na referendumu u obzir se uzima ukupan broj birača koji su pristupili referendumu, uključujući i birače koji nisu ubacili glasački listić u kutiju, kao… Continue reading Nevažeći listić na referendumu o EU ima isti učinak kao zaokruživanje odgovora “protiv”