Implementation of freedom of information act

Croatia adopted Freedom of Information Act (FOIA) in late 2003 as a result of NGO coalition “Citizens have a right to know” advocacy campaign. However, implementation of FOIA in Croatia was questionable due to insufficient experience, education as well as inadequate capacity of administrative staff responsible for enforcement. Croatia adopted Freedom of Information Act (FOIA)… Continue reading Implementation of freedom of information act

PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Hrvatska je usvojila Zakon o pravu na pristup informacijama krajem 2003. godine kao rezultat pritisaka kampanje i koalicije nevladinih organizacija pod nazivom „Građani imaju pravo znati“. Međutim, primjena Zakona u Hrvatskoj je ostala upitna zbog nedovoljnog iskustva, nedostatka edukacije i kapaciteta javne uprave zadužene za provedbu Zakona. Hrvatska je usvojila Zakon o pravu na pristup… Continue reading PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Public Benefit Organizations (PBOs)

According to the Action Plan of National Strategy for Inciting Development of Civil Society, working group created a platforme which aim is to define criteria for acquiering PBO status, based on the fact that civil society in Croatia is developed enough to diferentiate between organizations established for member purposes only and those established for promoting… Continue reading Public Benefit Organizations (PBOs)

ORGANIZACIJE ZA OPĆE DOBRO

Predstavnica GONG-a sudjelovala je tijekom 2007. i 2008. godine u radu radne skupine Savjeta za razvoj civilnog društva koja je pripremala Prijedlog rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro. Predstavnica GONG-a sudjelovala je tijekom 2007., 2008. i 2009. godine u radu radne skupine Savjeta za razvoj civilnog društva… Continue reading ORGANIZACIJE ZA OPĆE DOBRO

Code of good practice for consultations of state and civil society in adopting legislation and other general acts

Representative of GONG participated in drafting this Code of Good Practice during 2007 and 2008 organized by Government‘s Office for NGOs. Drafting of this Code is one of the priority measures of the Action Plan of National Strategy for Inciting Development of Civil Society. Representative of GONG participated in drafting this Code of Good Practice… Continue reading Code of good practice for consultations of state and civil society in adopting legislation and other general acts

KODEKS DOBRE PRAKSE ZA SAVJETOVANJE DRŽAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U POSTUPKU DONOŠENJA ZAKONA I DRUGIH OPĆIH PROPISA

Predstavnica GONG-a sudjelovala je u izradi nacrta Kodeksa dobre prakse za savjetovanje države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa tijekom 2007. i 2008. godine, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Predstavnica GONG-a sudjelovala je u izradi nacrta Kodeksa dobre prakse za savjetovanje države i civilnog društva u postupku… Continue reading KODEKS DOBRE PRAKSE ZA SAVJETOVANJE DRŽAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U POSTUPKU DONOŠENJA ZAKONA I DRUGIH OPĆIH PROPISA

Monitoring of implementation of national strategy for inciting development of civil society and action plan

GONG constantly monitors implementation of parts of National Strategy and its Action Plan. In addition, GONG representatives occasionally participate in working groups for implementing measures from the Action Plan. GONG constantly monitors implementation of parts of National Strategy and its Action Plan. In addition, GONG representatives occasionally participate in working groups for implementing measures from… Continue reading Monitoring of implementation of national strategy for inciting development of civil society and action plan

PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA I OPERATIVNOG PLANA

GONG kontinuirano prati provedbu dijelova Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i mjera iz operativnog plana. Dodatno, predstavnici GONG-a povremenu sudjeluju u radnim skupinama za provođenje mjera iz Oprerativnog plana. GONG kontinuirano prati provedbu dijelova Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i mjera iz operativnog plana. Dodatno, predstavnici GONG-a… Continue reading PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA I OPERATIVNOG PLANA