Otvorena vrata za lobiste korporacija u Bruxellesu

epa04148214 (FILE) A file photo dated 27 August 2007 shows the building of the European Central Bank (ECB) behind the Euro sign logo by artist Otmar Hoerl in Frankfurt am Main, Germany. Annual eurozone inflation fell to a more-than four-year low in March increasing the pressure on the European Central Bank to act to head off fears of deflation. The region's cost of living slumped to 0.5 per cent in March compared with 0.7 per cent in February, the European Statistics Office Eurostat said on 31 March 2014. EPA/MAURITZ ANTIN *** Local Caption *** 51150520

Većina lobističkih sastanaka održala se s lobistima korporacija uz neadekvatnu regulaciju transparentnosti lobiranja u EU koja ne obuhvaća lobiranja usmjerena na stalna predstavništva država članica i Vijeće Europske unije.

Savez za transparentnost lobiranja i etiku (ALTER-EU) predstavio je novo izvješće: Lobiranje u Bruxellesu: otvorena vrata za lobiste korporacija u stalnim predstavništvima zemalja članica

Ovo je prva takva studija koja uključuje 17 stalnih predstavništva u Briselu i njihove lobističke sastanke. Izvješće ne obuhvaća Hrvatsku. Nalazi ALTER-EU-a prilično su zabrinjavajući:

– Samo su četiri vlade (Irska, Rumunjska, Nizozemska i Poljska) dostavile informacije o održanim lobističkim sastancima, ali ukupni su podaci pokazali da je većina takvih sastanaka bila s lobistima korporacija dajući velikim tvrtkama značajan prostor za promicanje korporativnih interesa u procesu donošenja odluka u Europskoj uniji.

– Izvješće ukazuje na neadekvatnu postojeću regulaciju transparentnosti lobiranja u Europskoj uniji koja je praktički dobrovoljna i ne obuhvaća lobiranja usmjerena na stalna predstavništava država članica i Vijeće Europske unije. Studija pokazuje da se najmanje jedan od pet lobističkih sastanaka stalnih predstavništava održao s tvrtkama i organizacijama koje nisu registrirane u postojećem registru Europske unije.

– Istraživanje ukazuje na određeni komoditet u lobiranju, što se očituje nedostatkom nadzora i vođenja evidencije od strane stalnih predstavnika o tome tko ih lobira. Šest zemalja (Belgija, Danska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Švedska) navelo je kako ne posjeduju tražene informacije dok predstavništva Malte i Velike Britanije čuvaju tražene podatke, ali su nedostupni. Pet zemalja (Austrija, Cipar, Francuska, Grčka i Italija) nisu odgovorile na zahtjeve, unatoč nekoliko pokušaja.

U okviru ALTER-EU kampanje i njenih članica širom Europe  «Puna transparentnost lobiranja sada!»  poziva se na daleko stroža pravila transparentnosti lobiranja u Europskoj uniji što uključuje i stalna predstavništva država članica. S obzirom da se Europska komisija uključila u konzultacije o budućem registru transparentnosti lobiranja u Europskoj uniji, ALTER – EU preporučuju sljedeće:

– Stalna predstavništva trebaju uravnotežiti svoje kontakte s lobistima, ako je potrebno, smanjenjem kontakata s korporativnim lobistima i povećanjem njihovih sastanaka s predstavnicima civilnog društva.

– Snimiti i nadzirati sve održane sastanke s lobistima.

– Proaktivno objavljivati kvalitativne informacije o svim održanim lobističkim sastancima (kao što su, primjerice, datum sastanka, prisutne organizacije i lobiste, temu sastanka).

– Sastanci bi bili dozvoljeni samo s lobistima koji su registrirani u registru lobista Europske unije, čak i kad se ne radi o službenom zahtjevu. Stalna predstavništva bi također morala poštivati i nacionalna pravila o transparentnosti i lobiranju tijekom sastanaka s lobistima.

– Na kraju, ALTER-EU i njene članice u Europi traže pravno-obvezujući registar lobiranja u Europskoj uniji koji bi se odnosio na Vijeće, Europsko vijeće i stalna predstavništva te Europsku komisiju i Parlament. Do tada će se morati značajno poboljšati nacionalna pravila transparentnosti i lobiranja u svim državama članicama koja bi se primjenjivala i na stalna predstavništva.

ALTER-EU smatra da su takve reforme  ključne kako bi građani stvarno mogli analizirati lobiranje i utjecaje korporativnih interesa u donošenju odluka u Europskoj uniji.