Kad je glasački listić važeći/nevažeći?

Listić je važeći ako zaokružite samo jednog kandidata ili kandidatkinju na glasačkom listiću ILI ako zaokružite samo jednu listu ILI samo jednu listu i samo jednog kandidata ili kandidatkinju UNUTAR te liste. Evo detaljnih objašnjenja kad su listići važeći i nevažeći.