Ustavno–izborni „džepni kalendar“

Dok parlamentarna većina može utjecati na izbor mjeseca u kojem će se održati nadolazeći parlamentarni izbori, sam datum izbora odredit će Predsjednica RH. Izbore za Hrvatski sabor, kako to Ustav određuje, raspisuje Predsjednica RH koja bira datum izbora, pojednostavljeno, najranije 30, a najkasnije 60 dana od isteka mandata ili dana (samo)raspuštanja Hrvatskoga sabora. Mandat saziva… Continue reading Ustavno–izborni „džepni kalendar“

HDZ predvodi u prikupljanju donacija

Zagreb, 01.03.2013 - Prosjeèna mjeseèna isplaæena neto plaæa po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj za prosinac 2012. godine iznosila je 5.487 kunu, što je nominalno 3,4 posto manje i realno 3,3 posto manje u odnosu na studeni, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS). Ilustracija od 16.08.2012. godine prikazuje kovanice. foto FaH/ Dario GRZELJ /ds

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela općina, gradova i županija izabrani s liste grupe birača, koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije za potporu svog političkog djelovanja, bili su dužni najkasnije do 15. srpnja objaviti na svojim stranicama izvješće o donacijama. Na čelu kolone s najviše zaprimljenih donacija definitivno stoji… Continue reading HDZ predvodi u prikupljanju donacija

Novi ZPPI – prilike i izazovi

Zagreb, 23.09.2013 - Zajednièka sjednica saborskog Odbora za ustav, poslovnik i politièki sustav i Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Na sjednici su èlanovi odbora razgovarali s kandidatima za prvog hrvatskog povjerenika/cu za informiranje, nakon èega se oèekuje i sastavljanje prijedloga kandidata koji æe biti upuæen Saboru na odluèivanje. Na slici kandidatkinja Anamarija Musa. foto FaH/ Denis CERIÆ /dc

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, mijenja se jedan od najvažnijih zakonskih propisa na čije je poboljšanje usmjereno GONG-ovo zagovaranje. S Povjerenicom za informiranje, dr. sc. Anamarijom Musom, razgovarali smo o sadržaju ovih izmjena Zakona, novoj konstelaciji odgovornosti za njegovu provedbu te što bi izmjene mogle značiti… Continue reading Novi ZPPI – prilike i izazovi