Poziv: Edukacija za građansku pismenost

Zagreb, 12.04.2013 - (Arhivska fotografija- Ilustracija) Veæina uèitelja, njih 85 posto, vrlo dobro su ocijenili dosadašnji program struènog usavršavanja, no predlažu veæu zastupljenost rada s darovitim uèenicima i s onima koji imaju teškoæe u razvoju, kao i usavršavanje u aktivnom uèenju i pouèavanju, primjeni novih tehnologija nastavi, ocjenjivanju i mentorstvu te u uèinkovitoj izradi plana osobnog profesionalnog razvoja. foto FaH /Lana SLIVAR DOMINIÆ/ ik

GONG poziva zainteresirane učitelje i učiteljice, nastavnike i nastavnice te stručne suradnike i suradnice da se do 22. svibnja prijave na program stručnog usavršavanja „Edukacija za građansku pismenost“. Za sva tri modula: politička pismenost, EU pismenost  i medijska pismenost zaduženi su renomirani stručnjaci iz GONG-a i sa Sveučilišta u Zagrebu, edukacija traje 50 sati, a svi sudionici dobivaju GONG-ovu potvrdu o sudjelovanju.

Aktivno građansko sudjelovanje u demokratskim društvima pretpostavlja da su građani usvojili i razvili potrebne kompetencije, odnosno znanja, sposobnosti (vještine) i stavove. Kompetencije se razvijaju  tijekom cjelokupnog socijalizacijskog procesa, no posebno važnu ulogu u poticanju njihovog razvoja ima obrazovanje. Primjerice, velik broj demokratskih država ugradio je u svoje kurikulume primarnog i sekundarnog obrazovanja programe građanskoga, političkog ljudsko-pravaškog i globalnog obrazovanja čiji je glavni cilj poticanje razvoja građanskih kompetencija kod mladih ljudi.

Zanemarivanje ovih tema u obrazovanju dovodi do negativnih posljedica u razvoju demokratske političke kulture o čemu svjedoče i rezultati GONG-ova istraživanja „Odgaja li škola dobre građane“ o političkim znanjima i stavovima hrvatskih srednjoškolaca, koji pokazuju nedovoljno znanje i velika odstupanja od normi demokratske političke kulture.  Slične rezultate pokazuju i rezultati istraživanja Vedrane Spajić-Vrkaš unutar projekta ”Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama” te nedavno predstavljeno istraživanje o demokratskom deficitu kod mladih,koje je proveo Institut za društvena istraživanja  u suradnji s GOOD inicijativom

Politička pismenost, EU pismenost  i medijska pismenost

Uvažavajući postojanje potrebe za neformalnim programima stručnog usavršavanja nastavnika i nastavnica, a istodobno koristeći dosadašnja GONG-ova iskustva i ekspertizu u tom području, okupljeni su stručnjaci koji su zajednički osmislili i provode treću godinu za redom program stručnog usavršavanja nastavnika pod nazivom Edukacija za građansku pismenost. S obzirom na složenost i kompleksnost suvremenih političkih procesa program je podijeljen u tri glavna dijela tzv. modula: politička pismenost, EU pismenost  i medijska pismenost, a program financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja za društveni razvoj.

Tako koncipiran program, uz poučavanja o najvažnijim političkim pojmovima i procesima, uvažava činjenicu da su masovni mediji vrlo važan akter suvremenih političkih procesa te da obučenost za njihovo kritičko razumijevanje zahtijeva pripremu i edukaciju. Dodatno, s obzirom na to da je Hrvatska članica Europske unije, poznavanje institucija i procesa europskih integracija važan je dio građanske pismenosti, pa je u programu posebna pozornost posvećena i tom segmentu. Uz razvijanje kompetencija nastavnika za poučavanje o pojedinim temama dodatna pažnja se tijekom edukacije posvećuje metodičko-didaktičkom pristupu i prilagodbi za poučavanje o tim temama tijekom nastave.

Gdje potražiti dodatne informacije?

Za svaki modul zaduženi su renomirani stručnjaci iz GONG-a te sa Sveučilišta u Zagrebu (Berto Šalaj, Iris Goldner Lang, Viktorija Car). Ukupno trajanje edukacije je 50 sati, a svi sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju GONG-a. Prvi modul edukacije bit će održan početkom srpnja 2015. u Zadru.

Za dodatne informacije možete se javiti voditeljici GONG-ova Edukacijskog centra Martini Horvat na T: +385 (0) 1 4825 444. Prijaviti se možete tako da popunjenu prijavnicu (koju možete naći ovdje) dostavite do 22. svibnja 2015 putem faksa: +385 (0) 1 4825 445 ili na e-mail adresu: martina@gong.hr