LIBERA – podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju

Zagreb, 12.04.2013 - (Arhivska fotografija- Ilustracija) Veæina uèitelja, njih 85 posto, vrlo dobro su ocijenili dosadašnji program struènog usavršavanja, no predlažu veæu zastupljenost rada s darovitim uèenicima i s onima koji imaju teškoæe u razvoju, kao i usavršavanje u aktivnom uèenju i pouèavanju, primjeni novih tehnologija nastavi, ocjenjivanju i mentorstvu te u uèinkovitoj izradi plana osobnog profesionalnog razvoja. foto FaH /Lana SLIVAR DOMINIÆ/ ik

Pozivamo aktiviste organizacija civilnog društva na sudjelovanje u edukativnom ciklusu za jačanje analitičkih i zagovaračkih kompetencija koju organiziraju GONG, Volonterski centar Osijek i Centar za građanske inicijative Poreč u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Na edukaciju se mogu prijaviti aktivisti iz organizacija koje se bave socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti, ljudskim pravima i suzbijanjem diskriminacije, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, organizacije mladih, organizacije nacionalnih i drugih manjina, ljudsko-pravaške i mirovne organizacije.

Osim edukacije, u edukativnom ciklusu osigurat će se i podrška analitičkim i istraživačkim aktivnostima odabranih organizacija te nastavak njihovog kapacitiranja kroz međusobnu podršku i razmjenu. 

U svaku će edukaciju biti uključeno 20 osoba, a 1 do 3 osobe mogu biti iz iste organizacije. Edukacije će se održati (datumi edukacija su okvirni):

– u Zagrebu 7. i 8. studenog 2013.
– u Osijeku 21. i 22. studenog 2013.
– u Poreču 28. i 29. studenog 2013.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje te ispunjenu poslati kolegici Martini Horvat, voditeljici EDUcentra GONG-a do 28. listopada 2013. na mail martina@gong.hr.

Kriteriji za odabir:

prednost pri uključivanju u edukaciju imaju organizacije koje u tekućoj godini planiraju provesti lokalna istraživanja javnih politika i zagovaračke aktivnosti u lokalnoj zajednici
– prednost imaju organizacije koje na edukaciju prijave 2-3 aktivista/kinje radi uspješnije provedbe zagovaračkih i istraživačkih aktivnosti
– pri odabiru će se voditi računa o zastupljenosti organizacija koje se bave pravima različitih skupina (nacionalne i vjerske manjine, seksualne manjine, osobe s invaliditetom, stranci, djeca i mladi) te će biti uključene organizacije iz različitih dijelova Hrvatske (osobito iz manjih i prometno slabije povezanih zajednica)

Edukacija se održava u sklopu projekta LIBERA – podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju koji financira Europska unija te sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.