Dobra vladavina i sve oko nje

epa03642358 A Chinese technician debugs a row of video surveillance cameras for pubilc safety which are assembled on a pole in the Qingdao city, eastern China's Shandong province, 27 March 2013. China's public safety budget reaches at 128.989 billion yuan (Euros 16.227 billion) in 2013, up some nine per cent compared to last year, according to the Ministry of Finance. EPA/WU HONG

Na ovom mjestu možete pronaći sve što je GONG napravio na temu Dobre vladavine

PRISTUP INFORMACIJAMA

1) Istraživanje provedbe ZPPI-ja: prosinac 2005. – srpanj 2006.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Razno/Istrazivanje_ZPPI_2005-2006.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_Istrazivanje_2006_EN.pdf

2) Istraživanje provedbe ZPPI-ja: listopad 2006. – ožujak 2007.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_Istrazivanje_2007_HR.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_Istrazivanje_2007_EN.pdf

3) Istraživanje provedbe ZPPI-ja: svibanj – rujan 2008.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_izvjestaj_2008.pdf

4) ANALIZA SLUŽBENOG IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-ja za 2009.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_ZPPI_analiza_sluzbenog_izvjesca_za_2009_.pdf

5) ISTRAŽIVANJE PROVEDBE ZPPI-ja: studeni 2009. – rujan 2010.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_izvjestajprovedbaZPPI2010_final.pdf

6) PROVEDBA ZPPI-ja rezultati i analiza: siječanj 2011. – rujan 2011.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/20110920PROVEDBAZPPIREZULTATIIANALIZA_1.pdf

7) Godišnje istraživanje o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, 2012.
http://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20120927ProvedbaZakonaopravunapristupinformacijama.pdf

8) Tablica: proaktivna objava informacija
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

9) Ustavno pravo na informacije u institucionalnoj kulturi tajnosti – oksimoron ili mogućnost? Analiza pravnog i implementacijskog okvira te prakse u ostvarenju prava na informaciju u Hrvatskoj s preporukama za unaprjeđenje
http://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20120927Ustavnopravonainformacijeuinstitucionalnojkulturitajnosti-oksimoronilimogunostpolicyanaliza.pdf

10) Pravo na pristup informacijama u institucionalnoj kulturi tajnost – prezentacija Nives Miošić
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

11) Aktivna objava – prezentacija Vanje Škorić
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

12) Otvorenim podacima do promjene – prezentacija Andrewa Stotta
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

LOTUS – “Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava“

13) BAZA LOTUS 2009.
http://lotus.gong.hr/2009/

14) Izvještaj s preliminarnim nalazima istraživanja
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/LOTUS-preliminarni_izvjestaj_07-05-2009.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/LOTUSExcerpt-EN_Final.pdf

15) Rang lista – REZULTATI
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009.pdf

16) Rang lista – županije i JLS abecedno
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-zupanije.pdf

17) Rang lista – JLS prema rangu i županijama  
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-zupanije-JLS-prema-rangu.pdf

18) Rang lista – broj stanovnika
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-stanovnici.pdf

19) Rang lista – iznos proračuna
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-proracun.pdf

20) Tko je na vlasti u jedinicama lokalne samouprave?
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/LOTUS-TkoJeNaVlasti-07-05-2009.pdf

21) BAZA LOTUS 2011.
http://lotus.gong.hr/2011/

22) Izvještaj LOTUS 2011.
http://gong.hr/media/uploads/lotus_2011_-_istrazivacki_izvjestaj.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/LOTUSExcerpt-EN_Final.pdf

23) BAZA LOTUS 2014.
http://www.lotus.gong.hr/

DUH – Dobro upravljanje u Hrvatskoj

1)  Analiza početka suradnje organizacija civilnog društva i tijela javne vlasti u borbi protiv korupcije, 2008.
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/antikorupcijska-politika/civilno-drustvo-i-drzava-suradnja-u-provedbi-mjera/

2) Analiza sadržaja i provedbe antikorupcijske politike u Hrvatskoj 2008.-2011.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/20120626Antikorupcijskapolitikailitekreflekspristupnogprocesaanaliza_1.pdf

3) Istraživanje DUH – Dobro upravljanje u Hrvatskoj
http://gong.hr/media/uploads/duh_izvjestaj.pdf

4) Baza podataka DUH
http://duh.gong.hr/2013/default.aspx

5) Kako do inspiracije za učinkovitu borbu protiv korupcije? (Allianza Fair Play)
http://gong.hr/media/uploads/europske_organizacije_civilnoga_dru%C5%A1tva_u_suzbijanju_korupcije.pdf
http://gong.hr/media/uploads/european_civil_society_organisations_combating_corruption_-_best_practices_study.pdf

6) Upoznajte egzotične pojave u hrvatskom upravnom prostoru (Agencije, Ana Musa)
http://gong.hr/media/uploads/institucionalni_okvir_i_za_dobro_upravljanje_u_hrvastkim_agencijama.pdf
http://gong.hr/media/uploads/agencije_sazetak_eng.pdf

7) Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2012. rezultati istraživanja
http://gong.hr/media/uploads/20130508_gong_-_indeks_dobrog_upravljanja.pdf

8) Dobitnici DUH-a
http://gong.hr/media/uploads/prezentacija_-_dobitnici.pdf

9) Proaktivna objava javnih podataka – javna investicija nadomak ruke
http://gong.hr/media/uploads/2_-_proaktivna_objava_javnih_podataka_final.pdf

10) Kako dobro upravljati agencijama?
http://gong.hr/media/uploads/3_-_agencije_final.pdf

11) Obrisi novog sustava upravljanja sukobom interesa u Hrvatskoj
http://gong.hr/media/uploads/5_-_sukob_interesa_final.pdf

12) Otvorenost proračunskog i procesa javnih nabava
http://gong.hr/media/uploads/4_-_proracunska_transparentnost_i_javne_nabave_final.pdf

13) OCD, antikorupcijski aktivizam i suradnja s institucijama – usporedni nalazi mini ankete
http://gong.hr/media/uploads/6_-_ocd_antikorupcija_i_institucije_final.pdf

14) Antikorupcijska politika na pragu ulaska u EU – dometi djelovanja institucija te organizacija civilnog društva
http://gong.hr/media/uploads/antikorupcijska_politika_na_pragu_ulaska_u_eu_gong_travanj_2013.pdf

SUKOB INTERESA

1) «Teze za izradu nacrta zakona o upravljanju sukobom interesa«

2) Komentari na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa, 2011.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/20110211Analiza_sukob_interesa.pdf

SABOR

1) Primjedbe Platforme 112, SSSH i NHS na Nacrt prijedloga zakona o suradnji Sabora i Vlade na europskim poslovima
http://gong.hr/media/uploads/obrazac_za_javno_savjetovanje__-_platforma_112_sssh_i_nhs_28-05-2013.pdf

2) Primjedbe GONG-a na tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora
http://gong.hr/media/uploads/gong_poslovnik_komentari.pdf

VLADA

1) Izvještaj o radu Vlade 2008.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/Izvjestaj_o_radu_Vlade_22_07_08.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_Izvjestaj_o_radu_Vlade08.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/Izvjestaj_o_radu_Vlade_08_PREZENTACIJA.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_Izvjestaj_o_radu_Vlade08_Appendix.pdf
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/Appendix_Zalihe_prvo_polugodiste_08.pdf

2) Izvještaj o radu Vlade 2009.
Cjelokupan izvještaj GONG-a o transparentnosti rada Vlade za 2009.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Izvjetaj_Vlada_09.pdf

Prilog izvještaju GONG-a o transparentnosti rada Vlade za 2009.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Prilog_Izvjetaj_Vlada09.pdf

Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha u 2009.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/4_IZVJESTAJ_KORISTENJE_PRORAC_ZALIHE_09.pdf

3) Izvještaj o radu Vlade 2010.http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/vlada/izvjestaj-gong-a-o-transparentnosti-rada-vlade-rh-/
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Razno/Zaliha_10.pdf

4) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2011.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/PRORACUNSKA_ZALIHA_prvo_polugodite_11.pdf

5) Polugodišnji Izvještaj GONG-a o transparentnosti rada Vlade RH u 2012.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/20121002PolugodinjiIzvjestajootvorenostiVladeza2012.pdf

PRETPOSTAVKE USPJEŠNE PROVEDBE REFORME DRŽAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ

1) Pretpostavke uspješne provedbe reforme državne uprave u Hrvatskoj
http://gong.hr/media/uploads/q_izvjestaj_final_04-03-2013.pdf
http://gong.hr/media/uploads/20130312_ppt_q_rezultati.pdf

PROMJENE USTAVA

1) Što civilno društvo nudi kao prijedlog promjene Ustava?
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/sabor/sto-civilno-drustvo-nudi-kao-prijedlog-promjene-2/

MEDIJI

USKA GRLA LOKALNIH RADIJA U HRVATSKOJ
Pluralizam i vlasništvo medija u Hrvatskoj – slučaj tržišta lokalnih radija

EUROPSKA UNIJA

1) Predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima i znanju maturanata o pristupanju RH Europskoj uniji, 2010.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/Prezentacija-EU.pdf

2) KAKO POBOLJŠATI JAVNU KOMUNIKACIJU O HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI PREPORUKE, 2011.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/20110525preporukenakonokruglogstolaokomunikacijskojstrategiji.pdf

3) Analiza Komunikacijske strategije Vlade za informiranje hrvatske javnostio Europskoj uniji i pripremama za članstvo Zagreb, svibanj 2011.
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/Clanci/20110524KomunikacijskastrategijeVladeoEUstrucnaanaliza.pdf

4) Euroskepticizam u Hrvatskoj na pragu EU
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/europska-unija/euroskepticizam-u-hrvatskoj-na-pragu-ulaska-u-euro/

5) Transparentnost u retrospektivi – Hrvatska pred vratima EU
http://europa.groenlinks.nl/files/Transparency%20in%20retrospect_%20lessons%20from%20Croatias%20EU%20accession%20process.pdf

GONG-ova regionalna škola interpretacijske policy analize

ANALIZA POLITIČKIH AKTERA – Uoči donošenja rezolucije o TTIP-u u Europskom parlamentu: pobornici i protivnici