Vlada pod paskom Sabora u EU poslovima

Zagreb, 18.06.2013 - Održana sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politièki sustav. Na slici Peða Grbin. foto FaH/ Denis CERIÆ/ ik

Konačnim tekstom prijedloga zakona o suradnji Sabora i Vlade u europskim poslovima pojačana je uloga parlamenta čija bi zadaća ubuduće trebala biti ne samo nadziranje rada Vlade u institucijama EU, nego i praćenje njezina rada u osiguranju održivosti reformi i provedbi svih obveza proisteklih iz pregovora s EU te dosljednoj primjeni njezine pravne stečevine.

Nakon prvog čitanja u Saboru, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav razmatrao je Konačan tekst zakona o suradnji Sabora i Vlade u EU poslovima, a u kojemu je također definirano i da Vlada na temelju godišnjih radnih programa Europske komisije i programa predsjedništava Vijeća EU, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine dostavlja Saboru popis prijedloga zakonodavnih akata EU o kojima se predviđa rasprava na razini EU u toj godini. 

Uoči svakog sastanka Europskog vijeća Vlada će Odboru za europske poslove trebati pisano dostaviti dnevni red i druge prateće dokumente te, ako postoji, nacrt zaključka Vijeća. Jednom godišnje premijer će morati izvjestiti Sabor o sastancima Europskog vijeća u protekloj godini, a nakon svakog sastanka Vijeća u roku 15 dana pisano izvijestiti Odbor o tim sastancima. Također, po potrebi, na poziv predsjednika Sabora na sjednici Sabora ili Odbora za europske poslove premijer će i predstaviti stajališta Republike Hrvatske na sastanku  Vijeća ili podnijeti izvješće o održanim sastancima Vijeća.

Otvoren pristup dokumentima – izvor besplatnih ekspertiza

I dok zastupnici u Odboru, koji će o konačnom tekstu prijedloga zakona koji još čeka drugo čitanje, no treba biti usvojen do 1. srpnja,  glasati sutra nakon što budu unešene sve predložene promjene, danas nisu ispoljavali nikakve potrebe za njihovim daljnjim komentiranjem, vanjski član Odbora i izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić, ukratko je podsjetio na primjedbe na prijedlog zakona koje su zajednički bile uputile organizacije civilnoga društva okupljenje u Platformu 112 te sindikalne središnjice SSSH i NHS.

Pozdravio je uvođenje saborskoga praćenja Vladina rada u osiguranju održivosti reformi i provedbi svih obveza proisteklih iz pregovora s EU te dosljednoj primjeni njezine pravne stečevine, ali i istaknuo da bi javno trebalo objaviti i Konačan tekst prijedloga zakona kao što je bio javno objavljen Nacrt prijedloga zakona. U tom kontekstu upozorio je da bi široj zainteresiranoj javnosti trebalo dati i pristup EU bazi dokumenata od čega bi koristi imali i Sabor i Vlada jer bi stručnjaci, organizacije civilnoga društva i sindikati davali besplatne ekspertize što bi u konačnici rezultiralo boljim nacionalnim stajalištima. Ukoliko postoje neki dokumenti koji ne mogu biti dostupni, valja imati na umu da tajnost ipak treba biti iznimka, a ne pravilo i tada se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Sabor kao inovator, a ne dekor

Uzimajući sve navedeno u obzir, Sabor bi mogao postati inovator, a ne dekor izvršne vlasti kao što mu se često prigovara, pri čemu valja imati na umu da se zbog novih odnosa mijenja i Poslovnik Sabora, koji je također prošao prvo čitanje u raspravi na plenarnoj sjednici, a o kojemu će također sutra glasati Odbor za Ustav, čiji su članovi, napose oni oporbeni, i danas imali značajan broj primjedbi na aktualni prijedlog za koji smatraju da nije u skladu s duhom parlamentarizma. Stoga, između ostalog, traže da se precizno odrede rokovi za očitovanje Vlade o prijedlozima kojih nije ona kreator, kao i kada je riječ o interpelacijama te da nema jednostranog ograničavanja trajanja vremena rasprave.