Kako do inspiracije za učinkovitu borbu protiv korupcije?

epa03644359 Peter Leonardy, initiator of the so-called 'Zeitgeist Forum' examines the large hands of a clock made around 1900 by the company Benedikt Schneider and sons in Karlsruhe, Germany, 29 March 2013.During the night of the 30 March 2013 the time is switched to summer time. Clocks will 'spring forward' by one hour EPA/ULI DECK

Cilj ove studije je ponuditi prikaz najboljih praksi europskih organizacija civilnog društva (OCD-ova) u suzbijanju korupcije. Predstavljene strategije djelovanja mogu poslužiti kao inspiracija u osmišljavanju novih antikorupcijskih aktivnosti.

Studija je podijeljena u dva dijela. Prvi dio sadrži mapu europskih organizacija civilnoga društva koje se bave suzbijanjem korupcije, a popisane su u drugom poglavlju. Mapiranje je izvršno putem naprednog internetskog pretraživanja, pretraživanja specijalizirane baze podataka www.againstcorruption.eu, čitanja relevantnih izvješća i komunikacije s ekspertima aktivnima u području antikorupcije. Nalazi mapiranja pokazuju da se 127 OCD-ova iz više od 30 europskih zemalja bavi različitim aktivnostima koje utječu na suzbijanje korupcije.

Za potrebe ove studije, koju u cijelosti možete pročitati ovdje, preuzeta je proširena definicija “antikorupcijskog učinka”; ta definicija uključuje sve aktivnosti usmjerene na povećavanje transparentnosti rada javnih tijela, uključivanje javnosti u procese odlučivanja, unapređivanje nadzornih inicijativa i provedbu represivnih antikorupcijskih mjera. Sukladno ovoj definiciji, identificirani su sljedeći tipovi antikorupcijskih aktivnosti:

• Primjena informacijskih tehnologija (IT) za učinkovitiji javni nadzor
• Alati elektroničke demokracije (e-demokracije)
• Praćenje rada institucija
• Istraživanje
• Analiza
• Objavljivanje informacija
• Promjene u zakonodavstvu
• Isticanje pozitivnih primjera
• Zagovaračke kampanje
• Izgradnja kapaciteta
• Umrežavanje

Drugi dio studije nudi zbirku najboljih praksi OCD-ova u suzbijanju korupcije, koje pokrivaju sve tipove antikorupcijskih aktivnosti. Kako bi među 127 OCD-ova i njihovih aktivnosti prikazali one najučinkovitije i najuspješnije, u odabiru su korišteni sljedeći kriteriji:

a) projekt mora imati mjerljiv antikorupcijski učinak,

b) projekt mora privući međunarodnu pozornost, unutar zajednice OCD-ova ili u europskim medijima.

Prema tim kriterijima, izabrane su četiri antikorupcijske aktivnosti koje su predstavljene u poglavljima 3-6. Svako poglavlje ima format studije slučaja, detaljno opisuje odabranu aktivnost te identificira faktore koji su odigrali ključnu ulogu i doprinijeli pozitivnom ishodu aktivnosti. Analiza se zasniva na online pretraživanju, pretraživanju relevantnih znanstvenih časopisa i direktnom kontaktu s OCD-ovima. Naposljetku, aktivnosti slične onima kod najboljih praksi popisane su na kraju svakog pojedinog poglavlja.

Slovačka watchdog organizacija koja djeluje iz Bratislave. Aliancia Fair-play služi se istraživačkim novinarstvom kako bi ukazala na neekonomične, netransparentne i neetične aktivnosti u upravljanju javnim resursima te nastoji doprinijeti profesionalnom, odgovornom i otvorenom upravljanju. Aliancia kontinuirano razvija suvremene tehnološke instrumente koji doprinose povećanju građanskog nadzora i transparentnosti u upravljanju javnim resursima. Više informacija dostupno na www.fair-play.sk.