U iščekivanju nove transparentnosti

Zagreb, 20.3.2013.- Državno izborno povjrenstvo (DIP) objavilo je danas da je u roku prispjelo 28 pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor èlanova u Europski parlament (EP) iz Republike Hrvatske, raspisanih za 14. travnja, od kojih su 27 stranaèkih i jedna lista skupine biraèa. Od 27 stranaèkih lista 19 je samostalnih i osam koalicijskih, izvjestio je na konferenciji za novinare predsjednik DIP-a Branko Hrvatin. Ministar Uprave Arsen Bauk (na slici) upozorio je graðane da pravodobno provjere valjanost svojih osobnih dokumenata kako bi mogli pristupiti glasovanju. Takoðer je podsjetio da oni koji neæe biti u mjestu prebivališta na dan izbora o tome obavijeste nadležna tijela kako bi mogli dobiti potvrdu s kojom æe moæi glasovati u mjestu gdje se zateknu na dan izbora. foto FaH/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ ua

GONG pozdravlja usvajanje konačnog prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama kojim Vlada prihvaća dugogodišnje zahtjeve zainteresirane javnosti za osnivanjem jakog i neovisnog tijela koje bi trebalo imati sve potrebne resurse za nadzor i promociju pristupa informacijama – Povjerenika za informiranje. Kao iskorak u borbi protiv korupcije vrlo je značajno što bi se i nad podacima klasificiranima prema Zakonu o tajnosti podataka konačno provodili testovi proporcionalnosti i javnog interesa.

Pozivamo Hrvatski sabor da usvoji ova dva važna instituta te da afirmacijom testa javnog interesa kao standarda za borbu protiv korupcije ispuni posljednje obveze iz pregovora s Europskom unijom i tako oživi ustavno pravo na pristup informacijama. Kako se ne bi ponovila greška iz 2010. kada je prihvaćanjem amandmana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Sabor izigrao smisao tadašnjih promjena Zakona, GONG će pomno pratiti proceduru donošenja Zakona u Saboru.

Usvajanje ovog Zakona prvi je korak u redefiniranju transparentnosti u Hrvatskoj nakon čega očekujemo usklađivanje Zakona o tajnosti podataka. Stoga pozivamo Ministarstvo uprave da pokrene rad radne skupine za izmjenu Zakona o tajnosti podataka, dok Ministarstvo financija pozivamo da rezervira sredstva prikupljena u antikorupcijskim procesima za rad Ureda Povjerenika i implementaciju Zakona o pravu na pristup informacijama.

Antikorupcijski potencijal Zakona o pravu na pristup informacijama bit će u potpunosti ispunjen tek ukoliko Vlada i Sabor osiguraju adekvatne uvjete za neovisan i učinkovit rad Povjerenika za informiranje, sredstva za edukaciju građana i tijela javne vlasti te promociju kulture transparentnosti.