Uskoro medijski monitoring i registar vlasništva medija na razini EU?

epa03642358 A Chinese technician debugs a row of video surveillance cameras for pubilc safety which are assembled on a pole in the Qingdao city, eastern China's Shandong province, 27 March 2013. China's public safety budget reaches at 128.989 billion yuan (Euros 16.227 billion) in 2013, up some nine per cent compared to last year, according to the Ministry of Finance. EPA/WU HONG

Neovisnost novinara, zaštita od političkih i ekonomskih pritisaka, transparentnost vlasništva te poštivanje profesionalnih i etičkih standarda – naglasci su iz Rezolucije o medijskim slobodama koju je izglasao Odbor za građanske slobode Europskoga parlamenta. Štoviše, da bi se spriječilo prekomjernu medijsku koncentraciju te zaštitilo slobode novinara i medija, Odbor je predložio medijski monitoring na razini EU.

Promjene u medijskim zakonima i omogućava li se njima uplitanje vlasti u medije trebali bi na godišnjoj razini pratiti Europska komisija, Agencija za temeljna prava i/ili Europski sveučilišni institut i Centar za medijski pluralizam i medijske slobode, a njihovi bi nalazi trebali biti objavljeni u godišnjem izvještaju praćeni preporukama što bi trebalo postati uobičajena demokratska praksa, predložio je Odbor za građanske slobode Europskoga parlamenta.

Rezolucija o medijskim slobodama poseban naglasak stavlja na neovisnost novinara, ne samo od unutarnjih pritisaka – urednika, izdavača ili vlasnika, nego i od vanjskih: političkih ili ekonomskih lobija te drugih interesnih skupina. Naglašava se također i važnost neovisnosti urednika radi sprječavanja vlasnika, vlada ili drugih zainteresiranih strana da se miješaju u sadržaj vijesti.

Europskoj komisiji upućen je poziv na izradu prijedloga pravnih instrumenata koji bi osigurali da zemlje članice obvežu medijski sektor na razvoj profesionalnih standarda i etički kodeks što uključuje obvezu isticanja razlika između činjenica i mišljenja u izvještavanju, potrebu točnosti, nepristranosti i objektivnosti, kao i poštovanja privatnosti te obvezu ispravka netočne informacije i pravo na odgovor.

Registrom vlasništva nad medijima do transparentnosti i neovisnosti

Posebnu zabrinutost izražava se zbog netransparentnosti vlasništva u europskim medijima pa je EK i zemljama članicama upućen poziv da osiguraju transparentnost kako bi se jasno mogao utvrditi identitet vlasnika, financije i pretjerana medijska koncentracija. Medijske organizacije treba spriječiti u prikrivanju posebnih interesa i građanima omogućiti da provjere kakvi interesi stoje iza medija zbog čega bi, smatra Odbor, pojedinosti o stvarnim vlasnicima medija trebale biti javne kroz svojevrsni jedinstveni europski registar vlasništva nad medijima.

Zemlje članice se pozivaju da uspostave jasne kriterije za imenovanje čelnika javnih medija, upravnih i medijskih vijeća te regulatornih tijela u skladu s načelima neovisnosti, integriteta, iskustva i profesionalnosti te da uspostave jamstva za neovisnost medijskih vijeća i regulatornih tijela od političkog utjecaja vlade, parlamentarne većine ili bilo koje druge društvene skupine.

U rezoluciji se također kaže i da treba sačuvati izbalansirani europski dualni sustav u kojem privatni i javni mediji imaju svoju ulogu, pri čemu se naglašava da privatni mediji imaju slične zadaće u vezi s informacijama kao i javni, a posebno se ističe potreba jamčenja profesionalne neovisnosti nacionalnih novinskih agencija.

Odbor smatra i da treba podupirati istraživačko i etičko novinarstvo, omogućiti pristup različitim medijima te osigurati pravnu pomoć novinarima koji štite povjerljive izvore i zviždače. EK bi trebala napraviti studiju o utjecaju krize i nesigurnosti radnih mjesta u novinarskoj zajednici s ciljem analize i pokušava popraviti svoje posljedice za medijsku slobodu i pluralizam jer su novinari i mediji neophodni da bi se osiguralo odgovornost vlasti.

Podsjetimo, zbog sve lošijeg stanja po pitanja pluralizma medija oko stotinu udruga i profesionalnih organizacija pokrenulo je Europsku inicijativu za pluralizam medija, čiji je cilj harmonizacija nacionalnih regulativa koje se odnose na vlasništvo u medijima i njegovu transparentnost, sukob interesa i nezavisnost tijela koja nadgledaju rad medija.