Interes djeteta za obrazovanjem na 1. mjestu!

Zagreb, 04.03.2013 - Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je predstavljanje radionica za realizaciju i provoðenje sadržaja i tema Kurikuluma zdravstvenog odgoja. Na slici ravnatelj AZOO Vinko Filipoviæ tijekom predstavljanja. foto FaH/ Dario GRZELJ /ds

U jeku žestokih sukoba na liniji vlast – Katolička crkva oko uvođenja prijeko potrebnog Zdravstvenoga odgoja u škole održana je vrlo posjećena tribina „Zdravstveni odgoj: rat za monopol nad djecom!“ u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u organizaciji udruga građana za zaštitu ljudskih prava David na kojoj su su kao uvod u žustru raspravu govorili dr. sc. Dubravko Lepušić i dr. sc. Slavko Kulić.

U jeku žestokih sukoba na liniji vlast – Katolička crkva oko uvođenja prijeko potrebnog Zdravstvenoga odgoja u škole održana je vrlo posjećena tribina„Zdravstveni odgoj: rat za monopol nad djecom!“u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u organizaciji udruga građana za zaštitu ljudskih prava David na kojoj su su kao uvod u žustru raspravu govorili dr. sc. Dubravko Lepušić i dr. sc. Slavko Kulić.

Modul Spolna/ rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje predstavio je jedan od kreatora Kurikuluma Zdravstvenog odgoja dr. sc. Dubravko Lepušić , koji je istaknuomedicinske činjenice i istraživačke spoznaje o tome zašto je važno mlade educirati o seksualnosti i reproduktivnom zdravlju te na koji način pristupati mladima s obzirom na njihovu dob i razinu zrelosti.

S druge strane, dr. sc. Slavko Kulić pokušao je sukobe oko Zdravstvenog odgoja u kontekstu različitih pristupa čovjeku i seksualnosti objasniti iz aspekta političke, teološke i kulturne antropologije te je pozvao na veće promišljanje koncepta morala.

Iako je jučerašnja tribina bila jako posjećena i razvila se žustra rasprava, sudionici su uglavnom diskutirali načelno i generalno te bez primjedbi na specifične sadržaje iz Kurikuluma, komentirajući neke društvene pojave poput pornografije. No, pritom je bila očita zabrinutost pojedinih sudionika oko toga ne pokreće li se neke teme prerano s obzirom na dob i razvojnu zrelost djece i mladih.

Djeca traže odgovore na svoja pitanja

Međutim, Lepušić je naglasio da se u osmišljanju Kurikuluma zdravstvenog odgoja pratilo upravo dječji razvoj na što se istaknuvši da Kurikulum sadržajno i tematski upravo i prati razvojne mogućnosti djece i mladih, nadovezala i Martina Horvat, voditeljica Edukacijskog centra GONG-a. Slijedom petogodišnjega iskustva prikupljenog odgojno-obrazovnim radom u osnovnoj školi , Horvat je istaknula da upravo djeca sama pokreću razgovor o nekim odraslima spornim temama jer imaju potrebu biti informirani.

No, važno je i pratiti te utvrditi kako će pojedine nastavne jedinice biti razrađene u pripremama čiju izradu najavljuje Agencija za odgoj i obrazovanje, a koja se provodi u suradnji s pojedinim stručnim vijećima odgojno-obrazovnih djelatnika te pojedinim visokoškolskim ustanovama.

Premda se na tribini čulo da su roditelji ti koji bi trebali moći izabrati hoće li njihovo dijete pohađati spolni odgoj te da bi trebao postojati izbor između različitih programa, važno je podsjetiti da je Hrvatska ratificirala Konvenciju o pravima djeteta, koja u članku 3 određuje da država prvenstveno mora voditi računa o interesu djeteta što je u ovom slučaju interes za obrazovanjem i očuvanjem zdravlja.

Naposljetku, valja podsjetiti i na presudu Europskoga suda za ljudska pravau slučaju „Dojan i drugi protiv Njemačke“ u kojemu su roditelji koji su upravo zbog obveznoga pohađanja seksualne edukacije za njihovu djecu tužili Njemačku i izgubili spor.