Umjesto većeg sudjelovanja građana, lokalnoj samoupravi slijedi refeudalizacija

Zagreb, 20.3.2013.- Državno izborno povjrenstvo (DIP) objavilo je danas da je u roku prispjelo 28 pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor èlanova u Europski parlament (EP) iz Republike Hrvatske, raspisanih za 14. travnja, od kojih su 27 stranaèkih i jedna lista skupine biraèa. Od 27 stranaèkih lista 19 je samostalnih i osam koalicijskih, izvjestio je na konferenciji za novinare predsjednik DIP-a Branko Hrvatin. Ministar Uprave Arsen Bauk (na slici) upozorio je graðane da pravodobno provjere valjanost svojih osobnih dokumenata kako bi mogli pristupiti glasovanju. Takoðer je podsjetio da oni koji neæe biti u mjestu prebivališta na dan izbora o tome obavijeste nadležna tijela kako bi mogli dobiti potvrdu s kojom æe moæi glasovati u mjestu gdje se zateknu na dan izbora. foto FaH/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ ua

Iako je razvidno poboljšanje procesa izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te o lokalnim izborima u odnosu na sve dosadašnje pokušaje, zabrinjava sadržaj zakonskih prijedloga koje je Vlada danas poslala u saborsku proceduru.

Iako je razvidno poboljšanje procesa izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te o lokalnim izborima u odnosu na sve dosadašnje pokušaje, zabrinjava sadržaj zakonskih prijedloga koje je Vlada danas poslala u saborsku proceduru. Što se tiče pripreme zakonskih izmjena, naime, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva uključeni su u uglavnom transparentan rad radnih skupina Ministarstva uprave u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, a i sami zakonski prijedlozi raspravljat će se u redovnoj, umjesto hitne saborske procedure.

Međutim, konačni prijedlozi zakona ne održavaju ključne prijedloge stručnjaka i civilnog društva: umjesto povećanja participativnosti i demokratičnosti izbornog procesa, uloga aktivnih građana se marginalizira. Uz nedostatke u sustavu međusobnog ograničavanja institucija i ravnoteže vlasti (checks and balances), popuštanje pritiscima gradonačelnika i župana na štetu predstavničkih tijela i građana vodi u smjeru refeudalizacije lokalne samouprave.

Konkretne primjedbe GONG-a odnose se na:

1. ukidanje mogućnosti birača da sudjeluju u smjeni (grado)načelnika i župana, bez smislenog obrazloženja

o Obezvrjeđuje se značaj neposrednog izbora (grado)načelnika i župana budući da se istim onim građanima koji su izabrali kandidata oduzima jedini instrument da ga smijene ako su nezadovoljni njegovim radom. Mogućnost istovremenog raspuštanja predstavničkog i izvršnog tijela nije zamjena za opoziv na inicijativu građana, s obzirom da je raspuštanje predviđeno samo u situaciji nedonošenja proračuna.
o Oslabljuje se uloga građana čime institucionalna pravila potiču političku apatiju i neaktivnost građana. Moguća je nakaradna situacija u kojoj grado(načelnik) i župan koji je izgubio svu potporu među biračima ostaje na funkciji samo zahvaljujući klijentelističkoj suradnji sa članovima predstavničkog tijela.

2. ograničavanje mogućnosti birača da pokrenu referendum, bez smislenog obrazloženja

o Nije u skladu s Poveljom o lokalnoj samoupravi da kada birači podnose prijedlog za referendum, Ministarstvo uprave ispituje formalnu ispravnost podnesenog prijedloga. Naime, državno tijelo može nadzirati samo zakonitost rada lokalnog tijela, ali ne i formalnu ispravnost prijedloga za referendum. Iako je i praksa s prijedlozima za referendum na nacionalnoj razini pokazala značajne nedostatke, ipak je Ustavni sud veća garancija političke neovisnosti u procjenjivanju ispravnosti inicijative od Ministarstva uprave.

3. neprimjereno jačanje ovlasti i pozicije (grado)načelnika i župana bez djelotvornih mehanizama ravnoteže i kontrole u odnosu na predstavnička tijela i građane

o Neprimjereno je (grado)načelnicima i županima dati ovlasti da samostalno, bez suglasnosti predstavničkog tijela, imenuju članove uprava i nadzornih odbora u javnim ustanovama i tvrtkama u vlasništvu jedinice ako ne postoji adekvatan mehanizam kontrole predstavničkog tijela i nadzora javnosti.
o Nejasno je zašto se razrješenje (grado)načelnika i župana predviđa samo u slučaju istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i to samo za slučaj nedonošenja lokalnog proračuna. K tome, predloženo rješenje ne sprečava zloupotrebe u slučaju bojkota od strane predstavničkog tijela ili neprofesionalnosti samih čelnika.

Prilikom saborske rasprave o predloženim promjenama zakona,GONGpoziva saborske zastupnike da obrate pozornost na sljedeće preporukeprema kojima je potrebno:

· zadržati i liberalizirati mogućnost opoziva (grado)načelnika i župana (fleksibilnije odredbe o broju zahtijevanih potpisa građana, imajući u vidu broj birača u pojedinoj jedinici),
· očuvati ravnotežu ovlasti izvršne i predstavničke vlasti,
· uskladiti odredbe o nadzoru zakonitosti raspisivanja referenduma s Poveljom o lokalnoj samoupravi,
· izmijeniti Zakon o referendumu kako bi se ujednačila pravila za održavanje lokalnog referenduma s onima za održavanje državnog referenduma (za valjani opoziv bi trebala biti potrebna minimalno ona većina koja je čelnika izabrala + 1 glas),
· definirati mehanizme prevencije zloupotrebe medija koji su u vlasništvu lokalnih jedinica te pravila medijskog praćenja kampanje za lokalne izbore,
· propisati jedinstveni izborni postupak za sve izbore.

Nakon prvog čitanja prijedloga u Hrvatskom saboru, GONG očekuje da Ministarstvo uprave organizira javnu raspravu kako bi se sučelili, s jedne strane, argumenti veće autonomije (grado)načelnika i župana te, s druge strane, argumenti veće odgovornosti predstavničkih tijela i građana.