Završetak programa “Građanska pismenost” u najavama ministra Jovanovića o uvođenju ODG-a

Zagreb, 12.04.2013 - (Arhivska fotografija- Ilustracija) Veæina uèitelja, njih 85 posto, vrlo dobro su ocijenili dosadašnji program struènog usavršavanja, no predlažu veæu zastupljenost rada s darovitim uèenicima i s onima koji imaju teškoæe u razvoju, kao i usavršavanje u aktivnom uèenju i pouèavanju, primjeni novih tehnologija nastavi, ocjenjivanju i mentorstvu te u uèinkovitoj izradi plana osobnog profesionalnog razvoja. foto FaH /Lana SLIVAR DOMINIÆ/ ik

Program “Građanska pismenost” uključivao je 30-ak nastavnika politike i gospodarstva koji su kroz 3 modula (politička, medijska i EU pismenost) dobili mogućnost usavršavanja kako bi ideju aktivnog demokratskog građanstva mogli što kvalitetnije prenositi svojim učenicima.

Kako formalni sustav obrazovanja ne pruža temeljna znanja političke pismenosti, GONG je u sklopu EDUcentra pokrenuo pilot edukativni program „Građanska pismenost“. Program je uključivao 30-ak nastavnika politike i gospodarstva koji su kroz 3 modula (politička, medijska i EU pismenost) dobili mogućnost usavršavanja kako bi ideju aktivnog demokratskog građanstva mogli što kvalitetnije prenositi svojim učenicima.

Neke od tema koje su nastavnici prošli u programu su civilno društvo; izazovi globalizacije; politička kultura, politička socijalizacija i političko obrazovanje; sloboda kretanja ljudi i građanstvo EU; javni medijski servis: odgovoran javnosti i građanima, a ne oglašivačima i državi; te radionica kako „čitati“ podtekst medijskog sadržaja.

Imajući na umu skromne najave ministra Jovanovića: „Osnovnim školama će građanski odgoj biti ugrađen u nastavu, dok će srednje škole moći odlučiti žele li ga kao samostalni predmet ili kao dio nekih drugih“, dugoročni cilj GONG-ovog EDUcentra je osiguranje dodatnog mehanizma neformalnog cjeloživotnog učenja za obrazovanje o političkoj pismenosti i demokratskom građanstvu te poticanje razvoja građanskih kompetencija.